Dịch vụ bảo vệ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Dịch vụ bảo vệ

Dịch vụ bảo vệ là dịch vụ được cung cấp bởi các các công ty dịch vụ bảo vệ hay các cá nhân hành nghề bảo vệ độc lập.

Thông thường dịch vụ bảo vệ bao gồm các dịch vụ như sau:

Bảo vệ mục tiêu cố định :

Bảo vệ nhà máy

Bảo vệ công ty

Bảo vệ siêu thị

Bảo vệ bệnh viện

Bảo vệ trường học

Bảo vệ cao ốc văn phòng

Bảo vệ công trường xây dựng

Bảo vệ mục tiêu di dộng:

Bảo vệ vận chuyển tài sản

Bảo vệ vận chuyển tiền

Bảo vệ học sinh – trẻ nhỏ

Bảo vệ hộ tống các yếu nhân

Bảo vệ sự kiện:

Bảo vệ sự kiện quảng bá sản phẩm

Bảo vệ sự kiện thể thao văn hóa

Bảo vệ sự kiện lễ hội

….

Đào tạo bảo vệ:

Tuyển dụng bảo vệ cho các tổ chức

Đào tạo – xây dựng đội bảo vệ cho các tổ chức

….

Tư vấn an ninh:

Tư vấn xây dựng đội bảo vệ

Tư vấn an ninh doanh nghiệp

Tư vấn an ninh cá nhân

Tư vấn lắp đặt thiết bị an ninh

Kiểm tra hệ thống an ninh

Thám tử tư

Điều tra đối tác kinh doanh

Điều tra lý lịch nhân viên

Tìm kiếm người mất tích