BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

Bảo vệ mục tiêu cố định, là loại hình dịch vụ bảo vệ mà ở đó nhân viên bảo vệ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại một khu vực, một địa điểm được phân công cụ thể như (Chốt gác tại cổng chính ra-vào, chốt chặn tại các vị trí xung yếu, giám sát thống kê công tác xuất-nhập hàng hóa, tuần tra cơ giới tại khu vực được giao…),

Bo v mc tiêu c đnh bao gm vic:

- Bảo vệ nhà máy, xí nghiệp- bảo vệ văn phòng công ty
- Bảo vệ siêu thị, ngân hàng
- Bảo vệ khách sạn, bệnh viện
- Bảo vệ trụ sở cơ quan nhà nước
- Bảo vệ bến cảng, bảo vệ sân bay
- Bảo vệ kho tàng, khu công nghiệp
- Bảo vệ tư gia, Bảo vệ khu dự án
- Bảo vệ công trường xây dựng
- Bảo vệ các cơ sở vật chất khác……..

Dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định, Công ty Bảo vệ An Ninh Nhất
Trang b ca nhân viên bo v, thc hin nhim v ti mc tiêu c đnh gm:a)Tài liu:

1. Sổ đăng ký khách đến liên hệ công tác.
2. Sổ theo dõi hàng xuất.
3. Sổ theo dõi hàng nhập.
4. Sổ đăng ký nguyên vật liệu mang vào.
5. Sổ theo dõi cán bộ, nhân viên được phép ra-vào trong giờ làm việc.
6. Sổ nhật ký ca trực(sổ giao ca).
7. Sổ tuần tra.
8. Sổ đăng ký thư báo, bưu phẩm
9. Các loại biểu mẫu biên bản.
10. Các biểu mẫu báo cáo.
11. Thẻ khách.
12. Sổ theo dõi thầu phụ, theo dõi công cụ tài sản thầu phụ ra vào công trường dự án

b)Trang b:

STT TÊN TRANG BỊ HÌNH ẢNH SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Bộ đàm 01 Cái/nhân viên
2 Baton 01 Cái/nhân viên
3 Đèn tuần tra 01 Cái/nhân viên
4 Thiết bị dò kim loại 01 Cái/nhân viên
5 Ủng 01 đôi/nhân viên
6 Áo mưa 01