Vệ sĩ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Vệ sĩ

Vệ sĩ : anh là ai?

Vệ sĩ (hoặc cận vệ) là một loại đặc vụ bảo vệ an ninh cho mộ số cá nhân, thường là những người nổi tiếng, giàu có hoặc chính trị trị gia khỏi các cuộc tấn công, bắt cóc, ám sát, quấy rối, mất thông tin bí mật, tấn công khủng bố hoặc các đe dọa khác.

Các nhân vật quan trọng của quốc gia như người đứng đầu Đảng hoặc chính phủ được bảo vệ bởi các vệ sĩ hoặc bởi một đội ngũ vệ sĩ từ cơ quan nội vụ, lực lượng an ninh, hoặc lực lượng công an thay vì các nhân viên bảo vệ thông thường

Các cá nhân ít quan trọng hơn so với các lãnh đạo chính phủ hay nhà nước là các lãnh đạo doanh nghiệp, các nhân vật của công chúng như ca sĩ, diễn viên điện ảnh nội tiếng..là những người có hồ sơ rủi ro thấp hơn, thường được tháp tùng bởi một hay nhiều vệ sĩ. Các vệ sĩ này có thể là các cá nhân hành nghề riêng lẻ hay nhân viên bảo vệ thuộc các công ty dịch vụ bảo vệ.

Vai trò của vệ sĩ thuờng được công chúng ngộ nhận.

Vai trò của vệ sĩ thường được công chúng hiểu không đúng về công việc họ làm, do ảnh hưởng của điện ảnh mà thường miêu tả các công việc của vệ sĩ rất hấp dẫn trong các bộ phim hành động kịch tính.

Ngược lại với lối sống thú vị được miêu tả trên màn hình điện ảnh, vai trò của một vệ sĩ trong thực tế là rất phức tạp: nó bao gồm chủ yếu là việc lên kế hoạch di chuyển trên các tuyến đường, kiểm tra trước các phòng và các tòa nhà nơi mà các khách hàng sẽ đến, nghiên cứu lý lịch khách mà thân chủ họ sẽ tiếp xúc, kiểm tra rà soát các xe thân chủ sẽ sử dụng, và hộ tống thân chủ họ trong các công việc thường ngày.